Tổng hợp những bài luyện nói tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao kèm file nghe mp3 chi tiết. Những bài tập luyện nói kèm đáp án sẽ giúp các em luyện nói tiếng anh tại nhà hiệu quả.

Bài tập luyện nghe và nhắc lại âm đuôi tiếng Anh lớp 8 unit 5

Với nội dung nghe và nhắc lại âm đuôi trong tiếng…

Bài tập review phát âm tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3

Bài tập review phát âm tiếng Anh lớp 8 unit 1, 2, 3…

Bài luyện phát âm âm /sk/ tiếng Anh lớp 8 unit 3

Bài luyện phát âm tiếng Anh âm /sk/ lớp 8 chương…

Bài luyện nghe phát âm âm /bl/ tiếng Anh lớp 8 unit 2

Bài luyện nghe phát âm tiếng Anh âm /bl/ tiếng Anh…

Bài tập luyện nói tiếng Anh lớp 8 unit 1

Với phần bài tập luyện nói tiếng Anh các em học…

Luyện nghe nói âm B và P tiếng Anh lớp 8 unit 1

Bài luyện nghe nói phát âm tiếng Anh âm B và P là…

Bài luyện phát âm phụ âm S tiếng Anh lớp 7 unit 6

Nội dung luyện nghe tiếng Anh với học phát âm phụ…

Luyện nói âm /ɔ:/ tiếng Anh lớp 7 unit 5 Vietnamese Food and Drink

Hãy cùng luyện nghe nói âm /ɔ:/ tiếng Anh lớp 7 unit…

Luyện phát âm phụ âm K tiếng Anh lớp 7 unit 3 Community Service

Luyện phát âm tiếng Anh phụ âm K tiếng Anh lớp 7…

Bài luyện phát âm phụ âm F và V tiếng Anh lớp 7 unit 2 Health

Nội dung luyện nghe nói tiếng Anh lớp 7 tập 2 chương…